การเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนหลังการแต่งงาน (การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎร์)

ขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชน มีดังนี้

1.ทะเบียนสมรสของเดนมาร์กฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก

Udenrigsministeriet, Legaliseringskontoret,
Asiatisk Plads 2,
1448 Kbh. K. Tel.: 33 92 01 18

2. ทะเบียนสมรส ดังกล่าวจะต้องผ่านการประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Royal Thai Embassy,
Norgesmindevej 18,
2900 Hellerup.
Tel.: 39 62 50 10

3. ( Legalisation ) นำทะเบียนสมรส ที่ผ่านการประทับตรารับรองแล้ว ไปแปลเป็นไทยและประทับตรารับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย (แจ้งวัฒนะ) แล้วนำไปแสดงต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลในบัตรประชาชนไทย จึงจะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนนามสกุลหลังการแต่งงานที่สมบูรณ์

___________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha