ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ที่อยู่ Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup

การให้บริการด้านการกงสุล ขอให้จองคิวนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ walk in)

– งานบัตรประชาชน นิติกรณ์ (รับรองเอกสาร/มอบอำนาจ) ทะเบียนราษฎร์ หนังสือเดินทางชั่วคราว ฯลฯ จองคิวผ่าน https://thaiembassycopenhagen.setmore.com

– งานหนังสือเดินทาง จองคิวผ่าน www.qpassport.in.th

– งานตรวจลงตรา ยื่นคำร้องทาง www.thaievisa.go.th

การติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

ด้านการกงสุล: เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับ หนังสือเดินทาง(ไม่รับจองเวลาทางโทรศัทพ์)/ บัตรประชาชน/ นิติกรณ์/วีซ่า/รับรองเอกสาร/ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย

     – โทรศัพท์: +45 39625010 กด 1 (จันทร์-ศุกร์ 13.00-15.45 น.)
     – e-mail: consular@thaiembassy.dk

เรื่องทั่วไป

– โทรศัพท์: +45 39625010 กด 3 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.45 น.)
– facebook: Royal Thai Embassy, Copenhagen

Print Friendly, PDF & Email

About the Author