Marriage in Denmark

Foreign nationals may register marriage in Denmark provided the Danish conditions for their entering into marriage have been met with. The Danish authorities certify this in a so-called “certificate of marriage”. The certificate is valid for 4 months.

According to information provided by the Copenhagen City Hall’s Marriage Office (Københavns Magistrat, 1. afd.), the following documentation is required when a foreign national wishes to register marriage in Denmark:

 1. Original birth certificate and valid passport.
 2. Proof of name change, if relevant.
 3. Divorce papers, or death certificate of former spouse, if relevant.

Please note that such certificates should be sent for prior approval to:

Københavns Overpræsidium, Hammerensgade 1, 1267 København K, tel. No. (+45) 3312 2380.

The Marriage Office has mentioned that the couple should plan to stay in the city for at least 14 days.

Contact details for the Copenhagen Citizen Service Centre:

Phone: 33 66 33 66
Phone hours: Mon-Fri 10.00 – 18.00
E-mail: borgerservice@kk.dk

https://international.kk.dk/marriedincph

A fee will be charged for the service.

Registered partnership:

Two persons of the same sex may have their partnership registered provided that at least one of the partners is a Danish, Icelandic, Norwegian, or Swedish national who resides in Denmark, or provided that both partners have resided in Denmark for the last two years before the registration.

Thus, neither two foreign nationals, nor two persons residing abroad can have their partnership registered in Denmark. (See more information, however, only in Danish, at:www.retsinfo.dk).

Information about Thai Nationals’ Registration of Marriage in Denmark

The Embassy’s experience is that the Danish authorities require the following (legalised) documentation from Thai nationals:

 1. Birth certificate.
 2. Civil status certificate issued by the District Office (amphur).
 3. If relevant, divorce certificate or, in case of former spouse’s death, death certificate.
 4. Name change certificate, if relevant.
 5. Copy of passport.

The original Thai certificates should be legalized as follows:

1. The certificates and translation of them into English* should be legalised first by the Legalisation Division in the Thai Ministry of Foreign Affairs:

Department of Consular Affairs
Legalisation Division

Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210
Tel.: +66 (0) 2 503-3905 til -3907 and +66 (0)2 575-1056 til -1059

2. The Danish Embassy then legalises the signature of the Legalisation Division.

*Please note that the Embassy reserves the right to reject legalisation of an incorrect translation, even though it may have already been legalised by the Legalisation Division.

Also please note that the Embassy cannot assist in procuring the necessary Thai certificates for marriage in Denmark, and we can neither assist with bringing the certificates to the Thai Ministry of Foreign Affairs for legalisation. Instead we advise that you seek the help from a family member or a friend who can help you.

***********************************************************************************************************************************

Før ægteskab indgås, skal det godtgøres, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, og vielsen må ikke foretages, før myndighederne har attesteret dette i en såkaldt prøvelsesattest. Attesten er gyldig i 4 måneder.

For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation og procedure i forbindelse med vielse i Danmark se følgende links:

Når I vil giftes og Specielle omstændigheder

Registreret partnerskab

To personer af samme køn kan lade deres partnerskab registrere, forudsat ægteskabsbetingelserne er opfyldt.

Derudover kræves det, at mindst en af parterne er dansk, islandsk, norsk eller svensk statsborger og har bopæl i Danmark, eller at begge parter har haft bopæl i Danmark i de seneste to år før registreringen.

To udlændinge eller to personer, der bor i udlandet, kan således ikke få deres partnerskab registreret i Danmark. (se evt. www.retsinfo.dk).

Specifikt om thailandske statsborgeres indgåelse af ægteskab i Danmark

Ambassaden har erfaring for, at de danske myndigheder kræver følgende dokumentation fra thailandske statsborgere:

 1. Fødselsattest.
 2. Civilstatusattest, udstedt af den thailandske statsborgers hjemkommune/distriktskontor.
 3. Evt. skilsmisseattest, – eller i tilfælde af tidligere ægtefælles død, dødsattest.
 4. Evt. navneændringsattest, hvis relevant.
 5. Kopi af pas.

De originale dokumenter skal forinden indgåelse af ægteskab legaliseres på følgende måde:

 1. Attesterne, og oversættelser af disse til engelsk *, legaliseres først i det thailandske udenrigsministeriums legaliseringsafdeling:

Ministry of Foreign Affairs
Department of Consular Affairs
Legalisation Division
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tlf. nr.: +66 (0) 2 503-3905 til -3907 og (0)2 575-1056 til -1059.

Ved internationale opkald undlad “0”.

2. Herefter legaliserer ambassaden den af legaliseringsafdelingen påførte underskrift.

*Bemærk, at ambassaden forbeholder sig ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

Det anbefales derfor, at thailandske dokumenter, som oversættes til engelsk, sendes hertil for check af, at oversættelsen er korrekt, inden de indleveres til legalisering i det thailandske udenrigsministerium. Du kan derfor sende kopi af det originale dokument og oversættelsen samt kopi af den/de personers pas, som dokumentet tilhører (dette er for at sikre, at navne nævnt i det originale dokument er oversat korrekt). Dokumenter kan sendes til ambassadens e-mail: bkkamb@um.dk.

OBS ! Ambassaden kan ikke bistå med fremskaffelse af attester og legalisering af disse i det thailandske udenrigsministerium, såfremt den thailandske statsborger allerede befinder sig i Danmark, og vi anbefaler derfor, at vedkommende i så tilfælde får et familiemedlem til at hjælpe sig med fremskaffelse af den nødvendige dokumentation og efterfølgende legalisering.

source: Danish Embassy in Thailand

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha