ข่าวเดนมาร์ก
 • จากผลการสำรวจกำลังซื้อของผู้บริโภคพบว่า เดนมาร์กมีราคาสินค้าที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของ EU มากถึงร้อยละ 36  โดยเดนมาร์กเป็นประเทศ EU ที่ราคาสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องไฟฟ้าที่แพงที่สุด ผลการสำรวจนั้นพิจารณาจากราคาสินค้าและบริการจำนวนกว่า 2400 รายการที่มีอยู่ใน 38 ประเทศทั่วยุโรป  ประเทศในยุโรปตอนเหนือมีแนวโน้มราคาสูงที่สุด ในขณะที่ประเทศยุโรปตอนตะวันออกเฉียงใต้มีราคาต่ำที่สุด เหตุที่ทำให้เดนมาร์กมีสินค้าราคาสูงนั้นมาจากค่าแรงงานที่สูงและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 ในขณะที่เยอรมนีมีภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 7 ความแตกต่างนี้ส่งผลเสียให้กับร้านค้าในเดนมาร์ก เพราะนอกจากชาวเดนมาร์กนิยมขับรถข้ามชายแดนไปซื้อสินค้าที่เยอรมนี ยังมีการซื้อขายออนไลน์ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับร้านค้าปลีกในเดนมาร์ก ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services

  เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีราคาสินค้าแพงที่สุดใน EU

  จากผลการสำรวจกำลังซื้อของผู้บริโภคพบว่า เดนมาร์กมีราคาสินค้าที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของ EU มากถึงร้อยละ 36  โดยเดนมาร์กเป็นประเทศ EU ที่ราคาสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องไฟฟ้าที่แพงที่สุด ผลการสำรวจนั้นพิจารณาจากราคาสินค้าและบริการจำนวนกว่า 2400 รายการที่มีอยู่ใน 38 ประเทศทั่วยุโรป  ประเทศในยุโรปตอนเหนือมีแนวโน้มราคาสูงที่สุด ในขณะที่ประเทศยุโรปตอนตะวันออกเฉียงใต้มีราคาต่ำที่สุด เหตุที่ทำให้เดนมาร์กมีสินค้าราคาสูงนั้นมาจากค่าแรงงานที่สูงและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 ในขณะที่เยอรมนีมีภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 7 ความแตกต่างนี้ส่งผลเสียให้กับร้านค้าในเดนมาร์ก เพราะนอกจากชาวเดนมาร์กนิยมขับรถข้ามชายแดนไปซื้อสินค้าที่เยอรมนี ยังมีการซื้อขายออนไลน์ที่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับร้านค้าปลีกในเดนมาร์ก ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services

 • เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 12.00 น.วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์ก (Danish Royal Guards) ได้บรรเลงเพลง Marsch Siamese เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพลง ”Marsch Siamese” แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในขณะนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สท้าน […]

  วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กบรรเลงเพลง “Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 12.00 น.วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์ก (Danish Royal Guards) ได้บรรเลงเพลง Marsch Siamese เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพลง ”Marsch Siamese” แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในขณะนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สท้าน […]

 • สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จ                พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความตามคำแปลอย่างไม่เป็นทางการว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ขอได้ทรงรับการแสดงความยินดีอย่างจริงใจและความปรารถนาดีอย่างที่สุดแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทย H.M. Queen Margrethe of Denmark has sent the following congratulation to the new King of […]

  สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

  สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จ                พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลที่พระองค์ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความตามคำแปลอย่างไม่เป็นทางการว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ขอได้ทรงรับการแสดงความยินดีอย่างจริงใจและความปรารถนาดีอย่างที่สุดแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทย H.M. Queen Margrethe of Denmark has sent the following congratulation to the new King of […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 • เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 สำนักประธานาธิบดีลิทัวเนียได้ออกข่าวสารนิเทศ ว่า ประธานาธิบดี Dalia Grybauskaite แสดงความเสียใจในนามของตนเองและประชาชนลิทัวเนีย โดยย้ำว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงประทับอยู่ในความทรงจำในฐานะที่เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นที่ได้รับความเคารพอย่างสูงและความรักอย่างยิ่ง เป็นพระมหากษัตริย์ของคนไทย             ทุกคน นอกจากนี้ ข้อความแสดงความเสียใจตามคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ไม่สามารถแยกพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากราชอาณาจักรไทยและประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของราชอาณาจักร ทรงครองราชย์มาเป็นเวลา 70 ปี จนทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเสาหลักของการสมานฉันท์และความสามัคคีของชาติ ข่าวสารนิเทศสำนักประธานาธิบดีลิทัวเนีย

  ประธานาธิบดี Dalia Grybauskaite แห่งลิทัวเนียแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 สำนักประธานาธิบดีลิทัวเนียได้ออกข่าวสารนิเทศ ว่า ประธานาธิบดี Dalia Grybauskaite แสดงความเสียใจในนามของตนเองและประชาชนลิทัวเนีย โดยย้ำว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงประทับอยู่ในความทรงจำในฐานะที่เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นที่ได้รับความเคารพอย่างสูงและความรักอย่างยิ่ง เป็นพระมหากษัตริย์ของคนไทย             ทุกคน นอกจากนี้ ข้อความแสดงความเสียใจตามคำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการระบุว่า ไม่สามารถแยกพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากราชอาณาจักรไทยและประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของราชอาณาจักร ทรงครองราชย์มาเป็นเวลา 70 ปี จนทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเสาหลักของการสมานฉันท์และความสามัคคีของชาติ ข่าวสารนิเทศสำนักประธานาธิบดีลิทัวเนีย

 • กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว รายงานขององค์กร SA – Business Iceland ระบุว่า กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของอาหารในภัตตาคารทั่วไป ห้องพักในโรงแรม 3 ดาว บริการ         รถแท็กซี่ และค่าเบียร์ท้องถิ่น โดยสาเหตุสำคัญที่บริการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีราคาสูงขึ้นมาก คือ การแข็งตัวของสกุลเงินโครนไอซ์แลนด์ นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น SA – Business Iceland จึงมีความหวงกังวลว่า […]

  กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว

  กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว รายงานขององค์กร SA – Business Iceland ระบุว่า กรุงเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงที่แพงที่สุดในยุโรปสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของอาหารในภัตตาคารทั่วไป ห้องพักในโรงแรม 3 ดาว บริการ         รถแท็กซี่ และค่าเบียร์ท้องถิ่น โดยสาเหตุสำคัญที่บริการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีราคาสูงขึ้นมาก คือ การแข็งตัวของสกุลเงินโครนไอซ์แลนด์ นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น SA – Business Iceland จึงมีความหวงกังวลว่า […]

 • Federation of Icelandic Industries ได้กล่าวว่า ไอซ์แลนด์จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติทั้งที่เป็นแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือรวมจำนวน 30,000 คน หรือประมาณ 2,000 คนต่อปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศระหว่างนี้จนถึงปี 2573 สาเหตุสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งจะมีคนชราในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน ไอซ์แลนด์มีคนทำงานหกคนต่อผู้รับบำนาญหนึ่งคนแต่ในอีก 25 ปี จำนวนคนทำงานจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเป็นเพียงสามคน นอกจากนี้ ชาวไอซ์แลนด์เองยังนิยมที่จะย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้ การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหามากที่สุดในสาขาการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม แหล่งข่าว: http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/03/10/iceland_needs_2_000_new_foreigners_a_year/ […]

  ไอซ์แลนด์จะมีความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น

  Federation of Icelandic Industries ได้กล่าวว่า ไอซ์แลนด์จะต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติทั้งที่เป็นแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือรวมจำนวน 30,000 คน หรือประมาณ 2,000 คนต่อปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศระหว่างนี้จนถึงปี 2573 สาเหตุสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งจะมีคนชราในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน ไอซ์แลนด์มีคนทำงานหกคนต่อผู้รับบำนาญหนึ่งคนแต่ในอีก 25 ปี จำนวนคนทำงานจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเป็นเพียงสามคน นอกจากนี้ ชาวไอซ์แลนด์เองยังนิยมที่จะย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้ การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหามากที่สุดในสาขาการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม แหล่งข่าว: http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/03/10/iceland_needs_2_000_new_foreigners_a_year/ […]

 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย
  ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย
 • CONSULAR SERVICES
  HOWTO-APPLY-VISA

  faq

  download-form

  medicines-to-thailand

 • Amazing Thailand
  ThailandElite amazing thailand       thailogo
 • Articles
  Articles
 • INFORMATION
  THAILAND-SITUATION-UPDATE warn3 TATNews em
 • Bringing Pets into THAILAND
  Bringing Pets into THAILAND
Web Design BangladeshBangladesh Online Market