Thailand Highlights
ข่าวเดนมาร์ก
 • (photo: iStock) นิตยสาร Forbes จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการประกอบธุรกิจในปี 2558 โดยเดนมาร์กได้คะแนนดี ใน 10 จากทั้งหมด 11 องค์ประกอบที่ Forbes ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยปีนี้เดนมาร์กได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 จาก 144 ประเทศในเรื่องอิสรภาพส่วนบุคคล อิสรภาพทางการเงิน และเป็นประเทศที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 9 เรื่องความโดดเด่นในด้านการค้าและเทคโนโลยี อันดับที่ 10 ในด้านนวัตกรรมและอยู่ในอันดับที่ 11 ด้านสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Property […]

  เดนมาร์กเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจแห่งปี ค.ศ. 2015

  (photo: iStock) นิตยสาร Forbes จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการประกอบธุรกิจในปี 2558 โดยเดนมาร์กได้คะแนนดี ใน 10 จากทั้งหมด 11 องค์ประกอบที่ Forbes ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยปีนี้เดนมาร์กได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 จาก 144 ประเทศในเรื่องอิสรภาพส่วนบุคคล อิสรภาพทางการเงิน และเป็นประเทศที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 9 เรื่องความโดดเด่นในด้านการค้าและเทคโนโลยี อันดับที่ 10 ในด้านนวัตกรรมและอยู่ในอันดับที่ 11 ด้านสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Property […]

 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เดนมาร์กเริ่มใช้กฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กได้รับสัญชาติเดนมาร์กโดยไม่ต้องสละสัญชาติเดิมของตนและเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กที่เคยสละสัญชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถยื่นขอกลับมาใช้สัญชาติเดนมาร์ก นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ได้ยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กแต่ยังไม่ได้สละสัญชาติเดิมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถถือสองสัญชาติได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 1,000 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 5,400 บาท) ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่จะยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กต้องเป็น             ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์กและผ่านการทดสอบความเป็นพลเมืองเดนมาร์ก จึงจะมีสิทธิยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กได้ ตามหลักรัฐธรรมนูญของเดนมาร์ก ชาวต่างชาติสามารถได้สัญชาติเดนมาร์กตามกฏหมายได้          โดยกระทรวงยุติธรรมจะยื่นเสนอร่างกฎหมายที่รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นพลเมืองเดนมาร์กเสนอให้รัฐสภาเดนมาร์กพิจารณาในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการถือสองสัญชาติ (ภาษาเดนมาร์ก) ได้ที่ http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/statsborgerskab/dobbelt-statsborgerskab-0 และ http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6032 […]

  รัฐสภาเดนมาร์กเริ่มใช้กฎหมายให้บุคคลสามารถถือสองสัญชาติได้

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เดนมาร์กเริ่มใช้กฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กได้รับสัญชาติเดนมาร์กโดยไม่ต้องสละสัญชาติเดิมของตนและเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กที่เคยสละสัญชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสามารถยื่นขอกลับมาใช้สัญชาติเดนมาร์ก นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ได้ยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กแต่ยังไม่ได้สละสัญชาติเดิมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสามารถถือสองสัญชาติได้ โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 1,000 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 5,400 บาท) ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่จะยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กต้องเป็น             ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในเดนมาร์กและผ่านการทดสอบความเป็นพลเมืองเดนมาร์ก จึงจะมีสิทธิยื่นขอสัญชาติเดนมาร์กได้ ตามหลักรัฐธรรมนูญของเดนมาร์ก ชาวต่างชาติสามารถได้สัญชาติเดนมาร์กตามกฏหมายได้          โดยกระทรวงยุติธรรมจะยื่นเสนอร่างกฎหมายที่รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นพลเมืองเดนมาร์กเสนอให้รัฐสภาเดนมาร์กพิจารณาในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการถือสองสัญชาติ (ภาษาเดนมาร์ก) ได้ที่ http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/statsborgerskab/dobbelt-statsborgerskab-0 และ http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6032 […]

 •   ( Photo from www.hotelmagazine.dk) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หนังสือพิมพ์ Børsen ของเดนมาร์กได้เสนอข่าวกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)  เข้าซื้ออาคารห้าง Illum ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าของกรุงโคเปนเฮเกน จากบริษัท Blackrock ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์ก โดยนับเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของเดนมาร์ก ข่าวดังกล่าวรายงานด้วยว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้ขยายธุรกิจมาต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป โดยในปี ค.ศ. 2011 ได้ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้า La Rinascente ของอิตาลี […]

  กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) เข้าซื้ออาคารห้างสรรพสินค้า Illum

    ( Photo from www.hotelmagazine.dk) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 หนังสือพิมพ์ Børsen ของเดนมาร์กได้เสนอข่าวกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)  เข้าซื้ออาคารห้าง Illum ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าของกรุงโคเปนเฮเกน จากบริษัท Blackrock ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์ก โดยนับเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของเดนมาร์ก ข่าวดังกล่าวรายงานด้วยว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้ขยายธุรกิจมาต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป โดยในปี ค.ศ. 2011 ได้ซื้อกิจการห้างสรรพสินค้า La Rinascente ของอิตาลี […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้นำลิทัวเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ และรัฐมนตรีพลังงานสวีเดน ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของลิทัวเนียกับโปแลนด์ Litpol Link และโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของสวีเดนกับลิทัวเนีย NordBalt ทั้งนี้ โครงการทั้งสองจะทำให้ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เครือข่ายระบบไฟฟ้าใหม่เหล่านี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบการจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาค และยังเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้บริโภคด้วย (จากค่าไฟฟ้าที่ถูกขึ้น) โดย LitPol Link เป็นเครือข่ายขนาด 500 MW ซึ่งทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าระหว่างยุโรปตะวันตกกับประเทศบอลติกอได้ย่างมั่นคง ทั้งนี้ เมื่อมีการสร้างระบบสาธารณูประโภคด้านพลังงานในภูมิภาคบอลติกอย่างเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไป […]

  ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานจากการร่วมมือในโครงการ Litpol Link และ NordBalt

  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ผู้นำลิทัวเนีย เอสโตเนีย ลัตเวีย รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ และรัฐมนตรีพลังงานสวีเดน ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของลิทัวเนียกับโปแลนด์ Litpol Link และโครงการเครือข่ายระบบไฟฟ้าของสวีเดนกับลิทัวเนีย NordBalt ทั้งนี้ โครงการทั้งสองจะทำให้ลิทัวเนียก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เครือข่ายระบบไฟฟ้าใหม่เหล่านี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบการจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภูมิภาค และยังเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้บริโภคด้วย (จากค่าไฟฟ้าที่ถูกขึ้น) โดย LitPol Link เป็นเครือข่ายขนาด 500 MW ซึ่งทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าระหว่างยุโรปตะวันตกกับประเทศบอลติกอได้ย่างมั่นคง ทั้งนี้ เมื่อมีการสร้างระบบสาธารณูประโภคด้านพลังงานในภูมิภาคบอลติกอย่างเพียงพอแล้ว ขั้นตอนต่อไป […]

 • รัฐบาลไอซ์แลนด์มีมติเสนอให้รัฐสภาอนุมัติเงินจำนวน 14 ล้านยูโรสำหรับใช้ในช่วง 15 เดือนข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากความขัดแย้งในซีเรีย ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศที่ให้เงินมากที่สุด (ต่อหัว) เป็นลำดับสองในโลกสำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการของ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ในพื้นที่บริเวณซีเรีย รัฐบาลไอซ์แลนด์ได้เสนอให้ใช้เงินงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ และอีกส่วนไว้ใช้จัดการกับการเดินทางเข้าไอซ์แลนด์ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย และการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำร้องขอลี้ภัยให้เร็วขึ้นและสามารถรับมือกับจำนวนคำร้องที่เพิ่มขึ้นมากด้วย ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ขอลี้ภัยกลุ่มแรกจะเดินทางจากค่ายพักในเลบานอนช่วงเดือนธันวาคมนี้   แหล่งข้อมูล: http://www.mfa.is/news-and-publications/nr/8487 รูปภาพจาก FreeDigitalPhotos.net โดย digitalart

  รัฐบาลไอซ์แลนด์มุ่งจะตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจำนวน 14 ล้านยูโร

  รัฐบาลไอซ์แลนด์มีมติเสนอให้รัฐสภาอนุมัติเงินจำนวน 14 ล้านยูโรสำหรับใช้ในช่วง 15 เดือนข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากความขัดแย้งในซีเรีย ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศที่ให้เงินมากที่สุด (ต่อหัว) เป็นลำดับสองในโลกสำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการของ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ในพื้นที่บริเวณซีเรีย รัฐบาลไอซ์แลนด์ได้เสนอให้ใช้เงินงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ และอีกส่วนไว้ใช้จัดการกับการเดินทางเข้าไอซ์แลนด์ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย และการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำร้องขอลี้ภัยให้เร็วขึ้นและสามารถรับมือกับจำนวนคำร้องที่เพิ่มขึ้นมากด้วย ทั้งนี้ คาดว่า ผู้ขอลี้ภัยกลุ่มแรกจะเดินทางจากค่ายพักในเลบานอนช่วงเดือนธันวาคมนี้   แหล่งข้อมูล: http://www.mfa.is/news-and-publications/nr/8487 รูปภาพจาก FreeDigitalPhotos.net โดย digitalart

 • Invest Lithuania รายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับสถานะลิทัวเนียจากตลาดเกิดใหม่ (emerging market) เป็นประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว (mature/advanced economy) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น IMF จำแนกประเภทเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ จากรายได้จีดีพีต่อหัว ความหลากหลายของการส่งออก และระดับความเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลก โดย IMFคาดการณ์จีดีพีของลิทัวเนียจะเติบโตร้อยละ 2.8 ในปี 2558 และร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ในขณะที่อัตราการเติบโตจีดีพีของประเทศในกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ร้อยละ […]

  IMF ปรับสถานะทางเศรษฐกิจของลิทัวเนีย

  Invest Lithuania รายงานว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับสถานะลิทัวเนียจากตลาดเกิดใหม่ (emerging market) เป็นประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว (mature/advanced economy) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น IMF จำแนกประเภทเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ จากรายได้จีดีพีต่อหัว ความหลากหลายของการส่งออก และระดับความเชื่อมโยงกับระบบการเงินโลก โดย IMFคาดการณ์จีดีพีของลิทัวเนียจะเติบโตร้อยละ 2.8 ในปี 2558 และร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ในขณะที่อัตราการเติบโตจีดีพีของประเทศในกลุ่มยูโรโซนจะอยู่ที่ร้อยละ […]

 • CONSULAR SERVICES
  HOWTO-APPLY-VISA

  faq

  download-form

  medicines-to-thailand

 • Bringing Pets into THAILAND
 • Discover Thainess
 • INFORMATION
  THAILAND-SITUATION-UPDATE warn3 TATNews em
 • 12th Asia Pacific Orchid Conference