Thailand Highlights
ข่าวเดนมาร์ก
 • บริษัท Global Blue ซึ่งเป็นบริษัทคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของเดนมาร์กได้เปิดเผยยอดค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ผลปรากฏว่า ชาวเอเชียมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในจำนวนดังกล่าว ชาวไทยมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด เฉลี่ยรายละ 6, 627 โครนเดนมาร์กต่อคน รองลงมาเป็นชาวจีน ชาวสวิสเซอร์แลนด์  ชาวสิงคโปร์ และชาวรัสเซีย ตามลำดับ ข้อมูลจาก http://www.business.dk/detailhandel/kinesernes-luksusforbrug-har-toppet

  นักท่องเที่ยวชาวเอเชียมียอดการจับจ่ายใช้สอยในเดนมาร์กมากที่สุดประจำปี 2014

  บริษัท Global Blue ซึ่งเป็นบริษัทคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของเดนมาร์กได้เปิดเผยยอดค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ผลปรากฏว่า ชาวเอเชียมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากเป็นอันดับต้นๆ โดยในจำนวนดังกล่าว ชาวไทยมียอดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด เฉลี่ยรายละ 6, 627 โครนเดนมาร์กต่อคน รองลงมาเป็นชาวจีน ชาวสวิสเซอร์แลนด์  ชาวสิงคโปร์ และชาวรัสเซีย ตามลำดับ ข้อมูลจาก http://www.business.dk/detailhandel/kinesernes-luksusforbrug-har-toppet

 • (Photo from http://www.shale-world.com) เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท Total ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานของฝรั่งเศสเข้าทำการขุดเจาะบ่อทดสอบเพื่อหาตัวอย่างก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะเฉพาะบ่อก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม (conventional wells) ทั้งนี้ บริษัท Total และกองทุน North Sea มีแผนที่จะทำการสำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกใบอนุญาตการสำรวจให้กับบริษัท Total และกองทุน North Sea ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2010) เพื่อสำรวจหาน้ำมันและก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดนมาร์กที่มีชั้นหินดินดานอยู่ลึกลงไป 4,000 […]

  เดนมาร์กเข้าร่วมการสำรวจก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) ในยุโรป

  (Photo from http://www.shale-world.com) เดนมาร์กอนุญาตให้บริษัท Total ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานของฝรั่งเศสเข้าทำการขุดเจาะบ่อทดสอบเพื่อหาตัวอย่างก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะเฉพาะบ่อก๊าซธรรมชาติแบบดั้งเดิม (conventional wells) ทั้งนี้ บริษัท Total และกองทุน North Sea มีแผนที่จะทำการสำรวจบ่อก๊าซธรรมชาติในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ออกใบอนุญาตการสำรวจให้กับบริษัท Total และกองทุน North Sea ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2010) เพื่อสำรวจหาน้ำมันและก๊าซในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเดนมาร์กที่มีชั้นหินดินดานอยู่ลึกลงไป 4,000 […]

 • (Photo: Colourbox) นิตยสาร Monocle ได้รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตประจำปี ค.ศ. 2014 ว่า กรุงโคเปนเฮเกนได้รับขนานนามว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า ผลงานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศาสตราจารย์ Jan Gehl จากสถาบัน Royal Danish Academy of Fine Arts  ที่ได้นำมาใช้กับกรุงโคเปนเฮเกนได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปรากฏการณ์Copenhagenization หรือการที่หลายเมืองออกแบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้กรุงโคเปนเฮเกนเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางจักรยานและทางเท้าได้กลายเป็นแบบอย่างให้หลายเมืองจากทั่วทุกมุมโลกทำตาม ซึ่งศาสตราจารย์ Gehl […]

  กรุงโคเปนเฮเกนได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

  (Photo: Colourbox) นิตยสาร Monocle ได้รายงานผลการสำรวจคุณภาพชีวิตประจำปี ค.ศ. 2014 ว่า กรุงโคเปนเฮเกนได้รับขนานนามว่า เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่า ผลงานการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศาสตราจารย์ Jan Gehl จากสถาบัน Royal Danish Academy of Fine Arts  ที่ได้นำมาใช้กับกรุงโคเปนเฮเกนได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปรากฏการณ์Copenhagenization หรือการที่หลายเมืองออกแบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้กรุงโคเปนเฮเกนเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางจักรยานและทางเท้าได้กลายเป็นแบบอย่างให้หลายเมืองจากทั่วทุกมุมโลกทำตาม ซึ่งศาสตราจารย์ Gehl […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 • ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดลำดับที่สองในยุโรป

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

 • นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) ได้ทำความตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Rail Baltica เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย กับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่เมือง Tallinn  ประเทศเอสโตเนีย ดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ตกลงที่จะให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมผ่านกรุงวิลนีอุสของลิทัวเนียด้วย ที่มา : The Baltic Course http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=93180  

  นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติกทำความตกลงร่วมกันสร้างทางรถไฟ

  นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) ได้ทำความตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Rail Baltica เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย กับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่เมือง Tallinn  ประเทศเอสโตเนีย ดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ตกลงที่จะให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมผ่านกรุงวิลนีอุสของลิทัวเนียด้วย ที่มา : The Baltic Course http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=93180  

 • รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของลิทัวเนียที่จัดทำโดยธนาคาร SEB เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มจะขยายตัวถึงร้อยละ 2.7 ในปี 2557 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2558 การคาดการณ์นี้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร และความต้องการภายในประเทศของลิทัวเนียที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การที่ลิทัวเนียจะนำเงินสกุลยูโรมาใช้ในปี 2558 ก็จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.23 ถึง 0.25 ต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ รายงานของสำนักงานสถิติของลิทัวเนีย (Statistics Lithuania) เปิดเผยด้วยว่า ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนพฤษภาคม […]

  เศรษฐกิจลิทัวเนียคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2557

  รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของลิทัวเนียที่จัดทำโดยธนาคาร SEB เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มจะขยายตัวถึงร้อยละ 2.7 ในปี 2557 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2558 การคาดการณ์นี้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร และความต้องการภายในประเทศของลิทัวเนียที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การที่ลิทัวเนียจะนำเงินสกุลยูโรมาใช้ในปี 2558 ก็จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.23 ถึง 0.25 ต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้ รายงานของสำนักงานสถิติของลิทัวเนีย (Statistics Lithuania) เปิดเผยด้วยว่า ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนพฤษภาคม […]