Thailand Highlights
ข่าวเดนมาร์ก
 • (Photo: Christian Wenande)   ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นาง Karen Hækkerup รมว. กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า  เสียงส่วนใหญ่ของรัฐบาลเดนมาร์กพร้อมที่จะอนุญาตให้บุคคลสามารถถือสองสัญชาติได้ อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2557 ยังต้องมีกระบวนการอีกมากในการพิจารณาเรื่องนี้ ข้อเสนอดังกล่าวไม่เพียงจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือสัญชาติเดนมาร์กได้โดยไม่ต้องสละสัญชาติแล้ว แต่ยังจะอนุญาตให้ชาวเดนมาร์กที่เคยสละสัญชาติของตนสามารถเรียกร้องขอสัญชาติเดนมาร์กคืนได้ด้วย ข้อมูลจาก www.cphpost.com

  เสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลเดนมาร์กสนับสนุนการอนุญาตการถือสองสัญชาติ

  (Photo: Christian Wenande)   ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นาง Karen Hækkerup รมว. กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า  เสียงส่วนใหญ่ของรัฐบาลเดนมาร์กพร้อมที่จะอนุญาตให้บุคคลสามารถถือสองสัญชาติได้ อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2557 ยังต้องมีกระบวนการอีกมากในการพิจารณาเรื่องนี้ ข้อเสนอดังกล่าวไม่เพียงจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือสัญชาติเดนมาร์กได้โดยไม่ต้องสละสัญชาติแล้ว แต่ยังจะอนุญาตให้ชาวเดนมาร์กที่เคยสละสัญชาติของตนสามารถเรียกร้องขอสัญชาติเดนมาร์กคืนได้ด้วย ข้อมูลจาก www.cphpost.com

 • สกายแทร็ค (Skytrax) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นระดับโลก ภายใต้ชื่อ SKYTRAX World Airport Awards จัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นจากผลสำรวจความคิดเห็นของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 410 แห่ง ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนและท่าอากาศยานบิลลุนด์ (Billund) ณ เมืองบิลลุนด์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1 และ 4 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนยังได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้วย แหล่งที่มา […]

  ท่าอากาศยานของเดนมาร์กอยู่ในอันดับ 1 และ 4 ของ 5 อันดับแรกของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือประจำปี 2557

  สกายแทร็ค (Skytrax) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นระดับโลก ภายใต้ชื่อ SKYTRAX World Airport Awards จัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นจากผลสำรวจความคิดเห็นของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 410 แห่ง ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนและท่าอากาศยานบิลลุนด์ (Billund) ณ เมืองบิลลุนด์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1 และ 4 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนยังได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้วย แหล่งที่มา […]

 • จากผลวิจัยของ Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการมากกว่า 160 รายการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ราคารถยนต์ ค่ารถโดยสารสาธารณะและค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จากทั้งหมด 131 เมืองใหญ่ทั่วโลก กรุงโคเปนเฮเกนจัดอยู่ในอันดับ 10 ของเมืองที่แพงที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าในกรุงโคเปนเฮเกนแล้ว ราคาโดยเฉลี่ยของกาแฟ 1 ถ้วย อยู่ที่ 7.50 ดอลล่าร์สหรัฐ  และราคารถยนต์โดยเฉลี่ยสำหรับครอบครัวอยู่ที่ 37,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งชี้บอกถึงราคาสินค้าที่แพงมาก […]

  กรุงโคเปนเฮเกน จัดอยู่ในอันดับ 10 ของเมืองที่แพงที่สุดในโลก

  จากผลวิจัยของ Economist Intelligence Unit (EIU) ที่ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการมากกว่า 160 รายการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ราคารถยนต์ ค่ารถโดยสารสาธารณะและค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จากทั้งหมด 131 เมืองใหญ่ทั่วโลก กรุงโคเปนเฮเกนจัดอยู่ในอันดับ 10 ของเมืองที่แพงที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าในกรุงโคเปนเฮเกนแล้ว ราคาโดยเฉลี่ยของกาแฟ 1 ถ้วย อยู่ที่ 7.50 ดอลล่าร์สหรัฐ  และราคารถยนต์โดยเฉลี่ยสำหรับครอบครัวอยู่ที่ 37,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งชี้บอกถึงราคาสินค้าที่แพงมาก […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 • รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ในปี 2556 มีมูลค่ารวมประมาณ 275,000 ล้านโครนไอซ์แลนด์ หรือเท่ากับ 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าทำรายได้เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไอซ์แลนด์เป็นครั้งแรก รองลงมาคือจากอุตสาหกรรมประมง จากรายงานของ European Travel Commission (ETC) พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปไอซ์แลนด์เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในยุโรปในปี 2555 และมีนักท่องเที่ยวไปไอซ์แลนด์ราว 750,000 คน ในปี 2556 ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์   ที่มา หนังสือพิมพ์ Iceland Review Online […]

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำรายได้เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไอซ์แลนด์

  รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ในปี 2556 มีมูลค่ารวมประมาณ 275,000 ล้านโครนไอซ์แลนด์ หรือเท่ากับ 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าทำรายได้เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไอซ์แลนด์เป็นครั้งแรก รองลงมาคือจากอุตสาหกรรมประมง จากรายงานของ European Travel Commission (ETC) พบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปไอซ์แลนด์เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในยุโรปในปี 2555 และมีนักท่องเที่ยวไปไอซ์แลนด์ราว 750,000 คน ในปี 2556 ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์   ที่มา หนังสือพิมพ์ Iceland Review Online […]

 •   น.ส. Vilija Mataciunaite ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศในการประกวด Eurovision Song Contest 2014 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยใช้เพลง Attention ที่ น.ส. Mataciunaite แต่งเอง การคัดเลือกรอบสุดท้าย เมื่อวันอาทตย์ที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา จากการแสดงที่โดดเด่นบนเวที ทำให้ น.ส.  Mataciunaite ชนะใจผู้ชมกว่า 9,000 คนและคณะกรรมการ 13 […]

  ลิทัวเนียได้ตัวแทนในการประกวด Eurovision Song Contest 2014 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนพฤษภาคมนี้

    น.ส. Vilija Mataciunaite ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศในการประกวด Eurovision Song Contest 2014 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยใช้เพลง Attention ที่ น.ส. Mataciunaite แต่งเอง การคัดเลือกรอบสุดท้าย เมื่อวันอาทตย์ที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา จากการแสดงที่โดดเด่นบนเวที ทำให้ น.ส.  Mataciunaite ชนะใจผู้ชมกว่า 9,000 คนและคณะกรรมการ 13 […]

 • จากการคาดการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในช่วงต้นปี 2014 เกี่ยวกับลิทัวเนียจะสามารถผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดของการมีส่วนร่วมในสกุลเงินยูโรได้ในปี 2015 โดยปราศจากอุปสรรค จากการคาดการณ์ตัวเลขงบประมาณของลิทัวเนียปี 2014 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ขณะที่ในปี 2015 จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ของจีดีพี สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อปี 2014 อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.1 และคากการณ์ว่า ในปี 2015 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.9 อัตราส่วนหนี้สินคาดว่าปี 2015 จะเท่ากับร้อยละ 41.4 ของจีดีพี การคาดการณ์ดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์การจัดลำดับมาตรฐานตามนโยบายของสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกอียูทุกประเทศต้องอยู่ในเกณฑ์ ทั้งในด้านความเชื่อมั่นทางสภาพเศรษฐกิจ […]

  คณะกรรมธิการยุโรปคาดว่าลิทัวเนียจะไม่มีอุปสรรคในการใช้สกุลเงินยูโร

  จากการคาดการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในช่วงต้นปี 2014 เกี่ยวกับลิทัวเนียจะสามารถผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดของการมีส่วนร่วมในสกุลเงินยูโรได้ในปี 2015 โดยปราศจากอุปสรรค จากการคาดการณ์ตัวเลขงบประมาณของลิทัวเนียปี 2014 อยู่ที่ร้อยละ 2.3 ขณะที่ในปี 2015 จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ของจีดีพี สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อปี 2014 อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.1 และคากการณ์ว่า ในปี 2015 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.9 อัตราส่วนหนี้สินคาดว่าปี 2015 จะเท่ากับร้อยละ 41.4 ของจีดีพี การคาดการณ์ดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์การจัดลำดับมาตรฐานตามนโยบายของสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกอียูทุกประเทศต้องอยู่ในเกณฑ์ ทั้งในด้านความเชื่อมั่นทางสภาพเศรษฐกิจ […]