Thailand Highlights
ข่าวเดนมาร์ก
 • (Photo from www.topuniversities.com) QS World University Rankings 2014/2015 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดยมหาวิทยาลัย Copenhagen (University of Copenhagen) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (อันดับที่ 5 ของยุโรป) ในขณะที่มหาวิทยาลัย Aarhus (Aarhus University) อยู่ในอันดับที่ 96 ในโลก การสำรวจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ 1) […]

  มหาวิทยาลัยของเดนมาร์กจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

  (Photo from www.topuniversities.com) QS World University Rankings 2014/2015 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดยมหาวิทยาลัย Copenhagen (University of Copenhagen) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (อันดับที่ 5 ของยุโรป) ในขณะที่มหาวิทยาลัย Aarhus (Aarhus University) อยู่ในอันดับที่ 96 ในโลก การสำรวจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ 1) […]

 • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 Danish Technological Institute (DTI) ได้เปิดตัวสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ของเดนมาร์ก(Danish Meat Research Institute: DMRI) อย่างเป็นทางการ นับเป็นสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและแหล่งกำเนิดของสัตว์ มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สนับสนุนให้มีการเพิ่มคุณภาพของเนื้อสัตว์และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ อาทิ การทำให้สัตว์มีความเครียดลดลง นอกจากนี้ สถาบันดังกล่าวยังได้พัฒนาระบบ VisStik ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบว่าสุกรทุกตัวได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะถูกนำไปต้ม เป็นต้น ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cphpost.dk/news/new-article.10950.html

  เดนมาร์กเปิดสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 Danish Technological Institute (DTI) ได้เปิดตัวสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ของเดนมาร์ก(Danish Meat Research Institute: DMRI) อย่างเป็นทางการ นับเป็นสถาบันวิจัยเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารและแหล่งกำเนิดของสัตว์ มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สนับสนุนให้มีการเพิ่มคุณภาพของเนื้อสัตว์และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ อาทิ การทำให้สัตว์มีความเครียดลดลง นอกจากนี้ สถาบันดังกล่าวยังได้พัฒนาระบบ VisStik ซึ่งเป็นระบบที่ตรวจสอบว่าสุกรทุกตัวได้เสียชีวิตลงก่อนที่จะถูกนำไปต้ม เป็นต้น ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cphpost.dk/news/new-article.10950.html

 • (Photo from http://www3.weforum.org) World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ขยับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 15 ของโลกในปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นตัวของสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี นอกจากนี้ เดนมาร์กยังมีโครงสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและมีระบบการประเมินผลการศึกษาและการอบรมที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ […]

  เดนมาร์กจัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกประจำปี 2557- 2558

  (Photo from http://www3.weforum.org) World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 144 ประเทศ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งเดนมาร์กได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ขยับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 15 ของโลกในปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้เดนมาร์กขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นตัวของสถาบันและตลาดการเงินในประเทศ ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี นอกจากนี้ เดนมาร์กยังมีโครงสร้างสถาบันที่มีความโปร่งใสและมีระบบการประเมินผลการศึกษาและการอบรมที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ […]

ข่าวเด่นไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
 •   (Photo: Aurelijos Kripaitės/15min.lt nuotr. / Klaipėda) The Lithuanian Free Market Institute (LLR) ได้เลือกให้เมืองท่าสำคัญของลิทัวเนีย Klaipėda เป็นเมืองที่มีความเสรีทางเศรษฐกิจที่สุดของลิทัวเนียเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยกรุงวิลนีอุส ได้คะแนนตามมาเป็นลำดับสอง เมือง Klaipėda จัดว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การลงทุน ส่งผลให้คนเข้าไปลงทุนมาก และมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีรายได้สูง และขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาลน้อย   Source: http://www.15min.lt/en/article/business/think-tank-ranks-klaipeda-economically-freest-city-in-lithuania-527-377554?cf=vl

  Klaipėda ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีเสรีทางเศรษฐกิจที่สุดในลิทัวเนีย

    (Photo: Aurelijos Kripaitės/15min.lt nuotr. / Klaipėda) The Lithuanian Free Market Institute (LLR) ได้เลือกให้เมืองท่าสำคัญของลิทัวเนีย Klaipėda เป็นเมืองที่มีความเสรีทางเศรษฐกิจที่สุดของลิทัวเนียเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยกรุงวิลนีอุส ได้คะแนนตามมาเป็นลำดับสอง เมือง Klaipėda จัดว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การลงทุน ส่งผลให้คนเข้าไปลงทุนมาก และมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีรายได้สูง และขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาลน้อย   Source: http://www.15min.lt/en/article/business/think-tank-ranks-klaipeda-economically-freest-city-in-lithuania-527-377554?cf=vl

 • ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ลิทัวเนียมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศถึง 13 โครงการ และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา ซึ่งมากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณเท่าตัว ทั้งนี้ โครงการการลงทุนในปี 2557โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ และสหรัฐอมริกา นาย Arvydas Arnašius ผู้อำนวยการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนลิทัวเนีย (Invest Lithuania) กล่าวว่า การลงทุนในลิทัวเนียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต เนื่องจากความสามารถของแรงงานชาวลิทัวเนียไม่ใช่เพราะค่าแรงการผลิตที่ต่ำ รวมถึงระบบการขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สะดวก นอกจากนี้ ลิทัวเนียยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในภาคการบริการ ปัจจัยหลักมาจากระบบการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถพูดได้หลายภาษา ขณะเดียวกัน ลิทัวเนียก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักออกแบบเกมส์รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งกำลังขยายตัวในทั่วโลกขณะนี้   […]

  ลิทัวเนียดึงดูดโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 13 โครงการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา

  ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ลิทัวเนียมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศถึง 13 โครงการ และคาดว่าจะสร้างงานได้ถึง 1,423 อัตรา ซึ่งมากว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณเท่าตัว ทั้งนี้ โครงการการลงทุนในปี 2557โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ และสหรัฐอมริกา นาย Arvydas Arnašius ผู้อำนวยการของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนลิทัวเนีย (Invest Lithuania) กล่าวว่า การลงทุนในลิทัวเนียที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต เนื่องจากความสามารถของแรงงานชาวลิทัวเนียไม่ใช่เพราะค่าแรงการผลิตที่ต่ำ รวมถึงระบบการขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สะดวก นอกจากนี้ ลิทัวเนียยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในภาคการบริการ ปัจจัยหลักมาจากระบบการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถพูดได้หลายภาษา ขณะเดียวกัน ลิทัวเนียก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักออกแบบเกมส์รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งกำลังขยายตัวในทั่วโลกขณะนี้   […]

 • ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดลำดับที่สองในยุโรป

  ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นลำดับสองในยุโรปรองจากเดนมาร์ก จากการสำรวจของ  European Social Survey (ESS) 2012-2013ซึ่งครอบคลุม 29 ประเทศ พบว่าความสุขของชาวไอซ์แลนด์เกือบเทียบเท่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ Dóra Guðrún Guðmundsdóttir เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วิกฤติเศรษฐกิจในไอซ์แลนด์ส่งผลให้ชาวไอซ์แลนด์มีความสุขลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความสุขของเด็กและวัยรุ่นกลับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ปกครองมีเวลาให้พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมู่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในหลายปีที่ผ่านมา   Source: http://icelandreview.com/news/2014/07/10/iceland-second-happiest-nation-europe Photo: Stefán Karlsson

 • INFORMATION

  THAILAND-SITUATION-UPDATE

  warn3

  situation1

  em

 • CONSULAR SERVICES

  HOWTO-APPLY-VISA

  faq

  download-form

  medicines-to-thailand